Universitas Kör Egyesület

Rólunk

Az Egyesületünk 2007 óta aktívan támogatja az egyetemi hallgatókat a tudományos előre haladásukban és fejlődésükben. Számos olyan előadást, konferenciát és workshopot szerveztünk meg az évek során, amelyeken a Szegedi Tudományegyetem tanszékeinek tudományos tevékenységei voltak a középpontban. A rendezvények célja, hogy a lehető legszélesebb körét érjük el az egyetem különböző karainak és tanszékeinek, így előmozdítva az együttműködések kialakulását.

Az egyetemi hallgatók számára kiemelkedően fontosak az olyan fórumok, ahol támogatókkal és a sajátjukhoz hasonló gondolatokkal vehetik fel a kapcsolatot. Egyesületünk úgy igyekszik megfelelni ennek az igénynek, hogy lehetőséget biztosít az elért eredmények publikálására és a nyilvános megjelentetésre. Az eredményeket az időszakos kiadványokban, folyóiratokban és tanulmány kötetekben tesszük nyilvánossá. Az így megalakult hallgatói csoportokat mentorálni és támogatni kell, ezért kiemelt feladatunk, hogy a csoportok közötti kapcsolatokat is megerősítsük. Idegen nyelvű szakirodalmat biztosítunk vagy fordítunk magyar nyelvre, ezzel is támogatva a jövő értelmiségi generációjának szakmai fejlődését A létrejött kapcsolati háló segítségével olyan szellemi műhely jön létre, amely az interdiszciplináris megközelítés jegyében vizsgálja a humán- és társadalomtudományok, illetve a jog- és közgazdaságtudomány közvetlen látókörébe tartozó kérdéseket.

Az elmúlt években végzett közhasznú tevékenységek:
• Egyesületünk számára fontos, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók is megkapják azt a fajta figyelmet, amivel ők is aktív tagjai lesznek az egyetemi közösségnek,
• A hallgatók elkészült kutatási eredményeinek terjesztése, publikálása és az elhelyezésükben való segítségnyújtás,
• Idegen nyelvű szakirodalmak fordítása magyar nyelvre, ezzel is támogatva a jövő értelmiségi generációjának szakmai fejlődését,
• A hallgatók tudományos munkájának szakmai támogatása – elméleti és gyakorlati problémáikban való segítségnyújtás,
• Tudományos kutatásokban való részvétel, illetve a hallgatók ilyen kutatásokba való bekerülésének elősegítése. Egyéb rendezvények szervezése a hallgatói csoportok számára (egymás és egymás munkájának megismerése, illetve közösségszerveződés céljából),
• Külföldi és hazai ösztöndíjpályázatok megírásában való segítségnyújtás az egyetem hallgatói számára.

Elérhetőség:

Universitas Kör Egyesület

Székhely: 6724 Szeged, Vértói út 7. VIII/46.

E-mail: universitaskor2016@gmail.com