Universitas Kör Egyesület


Kedvezményezett neve: Universitas Kör Egyesület

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.1.7-17-2020-00434

A projekt címe: Tervezz Velünk!

Támogatás összege: 21 064 300 Ft

Támogatás mértéke: 98.79 %

A projekt időtartama: 2020.11.01. – 2022.08.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Universitas Kör Egyesület 2007-ben alakult, alapszabályban rögzített célja előadások és konferenciák révén az egyetemi képzések és tudományos tevékenység megismertetése, öntevékeny csoportok támogatása. Ez szoros kapcsolatban áll a Tervezz Velünk! (TeVe) projektben megvalósítandó pályaorientációs, felvételi előkészítő és képzési tevékenységekkel.

A TeVe projekt célja komplex, pályaorientációs tematikájú szolgáltatás nyújtása a 12-21 éves korú fiatalok számára. A szolgáltatást igénybevevő gyermekek délutáni klubfoglalkozás keretében vehetik igénybe a szolgáltatást, melynek főbb elemei: pályaorientációs felkészítés, stressz-kezelés, tanulási módszertan, változás-menedzsment, egészséges életmód, egyéni erősségek-fejlesztendő területek felmérése, házi feladat közös megoldása, coaching.

A projekt keretében középiskolai és egyetemi felvételi előkészítő workshopok is megvalósulnak, ahol – holisztikus személettel – az adott tananyagokból való felkészítés mellett a készségek és képességek felmérése, személyes portfólió kialakítása, mentorálás, stressz-kezelés és igény esetén pszichiátriai támogatás is igénybe vehető.

A projekt hozzájárul a térség gazdasági élénkítéséhez és a hátrányos helyzetű célcsoport munkaerőpiaci reintegrációjához is.

Tanulásmódszertan