Universitas Kör Egyesület

Nemzetközi konferencia az utcaközösségekről

Egy sikeres 2 éve tartó projekt zárásaként tartottak nemzetközi konferenciát 2020. január 31-én, Szegeden. Az Utca, Köz, közöd Van hozzá Transznacionális Jó Gyakorlatok Alkalmazása a Helyi Közösségek Módszertani Támogatására című projekt négy ország Magyarország, Románia, Szlovákia és Szerbia partnerségével valósult meg.

A projekt célja, hogy feltárja és terjessze azokat a Duna Stratégia régió, illetve a V4 országokban működő megoldásokat, amelyekkel az utcaközösségek és más mikroszintű lakossági közösségek költséghatékonyan érhetnek el fenntartható eredményeket. Mert bár alulról szerveződő utcaközösségek már ezeken a területeken is megjelentek és erősödött részvételük a különböző döntéshozatali folyamatokban, de számuk még nem olyan számottevő, mint az USA-ban, vagy Európa több országában is. A projekt eredményeként viszont nemzetközi szinten is elindult az utcai szintű közösségek létrehozása, melyek a projektből származó tudásbázis birtokában hatékonyan és hosszútávon tudnak működni.

A nemzetközi konferencián hat szakember tartott előadást közösségfejlesztési témakörökben, majd egy kerekasztal beszélgetés keretében a projektpartnerek mutatták be az elért eredményeket, sikereket.

A projekt részét képező átfogó transznacionális kutatás céljait és eredményeit is részletesen megismerhették a résztvevők. Betekintést nyerhettek abba az ajánláscsomagba, mely a kutatás és a gyakorlati tudástranszfer eredményeiből készült és melyhez nyilvánosan hozzáférhetnek majd a közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek.

A közösségfejlesztés Szerbiában című előadásból megismerhették, hogy milyen a szerbiai polgárok közvetlen részvétele a helyi közösségek irányításában. A 20 szerbiai településre kiterjedt kutatás számos problémát és kihívást tárt fel a szerbiai polgári kezdeményezésekről, a polgárok részvételéről a helyi közösségek életében, valamint az önkormányzatok és a közösségek kapcsolatáról. E folyamatok javítására tett ajánlások is ismertetésre kerültek.

A közösségfejlesztés Magyarországon című előadásból megismerhették a résztvevők közösségszervezés fontos és időszerű tudnivalóit, valamint a magyar sajátosságokat. A szakember gyakorlati tanácsokkal is ellátta a jelenlévőket, melyeket saját közösségeikben is hasznosítani tudnak majd.

A konferencián bemutatásra került egy sikeres nemzetközi jógyakorlat a Maker Mozgalom. Ez egy speciális alkotó mozgalom, egy közösségi tér, melyben a munka az érték. Alkotni, felfedezni vágyó emberekből áll, akik fejlesztik és szívesen továbbadják a tudásukat.

A fentiek mellett még két nemzetközi előadást is meghallgathattak a konferencia résztvevői az Egyesült Államok közösségfejlesztési gyakorlatáról napjainkban, valamint a keresztények közösségépítéséről Pakisztánban.

A projektben fontos volt a nemzetközi gyakorlati tudástranszfer állandó biztosítása, melyhez a nemzetközi konferencia is szervesen hozzájárult. Tovább szélesedett a projekt megvalósításában résztvevő szereplők és szakemberek ismeretszerzése és információcseréjéje. Az összegyűjtött ismeretek, ajánlások a projektnek köszönhetően szintén egy nyilvános tudásbázisba kerülnek, ahol mindenki számára elérhetővé válnak és bárki a saját közösségeiben is alkalmazni tudja azokat.
A projektről bővebb információ elérhető a https://kefe.hu/projektek/efop-5-2-2/ honlapon.